FOCWA

FOCWA is een Nederlandse koepelorganisatie voornamelijk voor bedrijven die zich bezighouden met schadeherstel voor auto’s. FOCWA staat voor Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven en is in 1936 opgericht. Momenteel bestaat de organisatie uit twee zelfstandige verenigingen die binnen de federatie FOCWA samenwerken. In totaal zijn er ongeveer 2000 bedrijven bij de FOCWA aangesloten. De voornaamste taken van FOCWA zijn het behartigen van de belangen en het verlenen van diensten aan de aangesloten leden. Om voor een lidmaatschap in aanmerking te komen moeten bedrijven in ruil hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarnaast zet FOCWA zich sterk in voor educatie en innovatie binnen het vakgebied.

Geschiedenis

Rond het jaar 1900 waren er verschillende kleine samenwerkingsverbanden tussen wagenmakers in Nederland, maar de behoefte voor een grote nationale ondernemersvereniging bestond toen nog niet. Pas toen ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog er een schaarste aan materialen optrad werd er een nationale organisatie opgezet om de belangen van de branche te vertegenwoordigen. Dit was de Centrale Bond van Rijtuig- en Wagenmakerspatroons Verenigingen in Nederland (CBRW), opgericht in 1918. Rond 1923 viel deze organisatie echter weer uit elkaar, omdat aangesloten ondernemingen er liever niet meer voor betaalden.

Oprichting FOCWA

Pas in 1936 zou er weer een nieuwe nationale branchevereniging ontstaan, namelijk de Federatie van Ondernemers in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven (FOCWA). Destijds bestond de federatie uit 23 kleinere regionale brancheorganisaties die na het opheffen van de CBRW waren doorgegaan, aangevuld met de brancheorganisaties voor autospuiten en voor carrosseriebouw. Meer dan de helft van de aangesloten bedrijven bestond uit reparatiebedrijven voor de carrosserie. Onder FOCWA werden de minimum vereisten vastgesteld waaraan vakmensen binnen de branche aan moesten voldoen. Het duurde echter pas tot 1948 voordat er examens werden afgenomen bij wagen- en carrosseriebouwers. Door de tijd heen zet FOCWA zich vooral in tegen beunhazerij (ongekwalificeerd werk) binnen de branche. Begin jaren 80 is het aantal aangesloten leden inmiddels gegroeid tot meer dan 1000, verdeeld over de groepen carrosseriebouw, autoschadeherstel, autospuiten en autobekleden. In 2010 onderging FOCWA een transformatie waarbij de secties carrosseriebouw, schadeherstel en specialisten verder gingen als zelfstandige verenigingen onder FOCWA. De vereniging voor carrosseriebouw, CarrosserieNL, is vanaf 2016 niet meer onderdeel van FOCWA, maar van de RAI.

FOCWA Nieuwe Stijl

Vanaf 2016 wordt er gekozen voor een nieuwe richting onder de noemer ‘FOCWA nieuwe stijl’. Dit houdt in dat alle schadeherstel werkzaamheden worden onderverdeeld in drie soorten: 1. Eenvoudig, 2. Standaard en 3. Complex. Voor iedere soort bestaan specifieke vastgestelde eisen waaraan de onderneming die zich met dat soort schadeherstel bezighoudt moet voldoen. Nieuwe leden moeten kiezen voor één of meer soorten schadeherstel en vervolgens aantonen dat zij aan deze vastgestelde eisen voldoen. Bestaande leden moeten per 1 mei 2017 aan deze nieuwe voorwaarden voldoen. Daarnaast worden bij FOCWA de twee zelfstandige verenigingen voor Schadeherstel en Specialisten organisatorisch samengevoegd en komt er een raad van toezicht. Zo moet er meer duidelijkheid en toezicht komen door de gehele federatie heen.

Organisatie

FOCWA is sinds 2010 verdeeld over drie zelfstandige verenigingen. Sinds 2016 zijn dit er nog twee. Dit zijn de Vereniging FOCWA Schadeherstel en de Vereniging FOCWA Specialisten, met respectievelijk vier en zes onderafdelingen. De vereniging voor schadeherstel richt zich met name op bedrijven die algemene auto- of truckschade herstellen. Onder de Vereniging FOCWA Schadeherstel zijn de vier onderafdelingen voor Individueel opererende schadeherstelbedrijven, Schadeherstelketens, LiTe schadeherstel en Truckschadeherstel. LiTe schadeherstel omvat bedrijven voor kleine cosmetische autoschade zoals krassen of steenslag. De vereniging voor specialisten richt zich op bedrijven die zich specialiseren in specifieke types voertuigen of types schade of andersoortige specialismes. Voor de Vereniging FOCWA Specialisten zijn de zes onderafdelingen de Caravan- en camperservice, Motorfietsschadeherstelbedrijven, Autopoetsbedrijven, Autorestauratiebedrijven, Autoruitherstelbedrijven en Bekleedbedrijven.

Toezicht en Dienstverlening

Vanaf 2016 geldt het nieuwe ‘FOCWA nieuwe stijl’, waarin wordt ingezet op extra toezicht op de kwaliteit van de leden en een duidelijkere organisatie en beleid. Hiervoor is de FOCWA Standaard opgezet, een verzameling van vastgestelde eisen per categorie schadeherstel waaraan alle leden moeten voldoen voor een lidmaatschap. Hierbij wordt voornamelijk een onderscheid gemaakt tussen cosmetisch en complex schadeherstel. Ook kunnen leden zichzelf toetsen door middel van een online Self Assessment en kunnen ze zich vergelijken met de geanonimiseerde gegevens van andere leden. FOCWA zet zich sterk in voor educatie en innovatie in binnen de branche, en is daarom onder meer medeoprichter of bestuurder van organisaties als CINTEC (stimulering technologische ontwikkeling in carrosseriebranche) en VOC ( Vakopleiding Carrosseriebedrijf). FOCWA dient voor de leden als een belangenbehartiger en een kenniscentrum, alsmede een kwaliteitswaarborg. Leden zijn bovendien automatisch lid van het FOCWA Automotive Garantiefonds. Zo hoeven de aangesloten bedrijven niet nog te betalen voor een afzonderlijk garantiefonds en zijn de klanten van deze bedrijven verzekerd van vier jaar garantie.